Big Update Hóa Thần SSS

Big Update Hóa Thần SSS

26/08/2021

Tiểu Kiều xin gửi các anh thông tin về bản Update thứ 5 ngày 26.08 này: 

Thời gian update: 14h40 ngày 26.08

1. Tính năng Đột phá bậc tướng:
- Những tướng có thể đột phá bậc: Vô Danh, Đại Kiều, Điển Vi, Hoàng Trung, Gia Cát, Tư Mã, Tôn Sách, Điêu Thuyền, Thái Văn Cơ, Mã Siêu, Quách Gia, Lữ Mông, Tào Tháo, Triệu Vân, Thủy Kinh, Chu Du

- Điều kiện để đột phá: Tướng đạt thiên mệnh Bậc 1

- Chi tiết về tính năng:
  + Nguyên liệu dùng: Đá Nhanh Nhẹn, Đá Vật Lý, Đá Ra Đòn, Đá Đột Phá,Đá Trí Tuệ, Đá Phép, Đá Hỗ Trợ, Đá Sức Mạnh, Đá Thủ 


 

+ Cách kiếm: Thông qua các Event Ingame, thông qua tính năng mới tuần thành
  + Sau khi nâng bậc tướng lên, các hồn tướng ở bậc cũ sẽ dùng để đổi sang hồn tướng đã nâng bậc. Ví dụ: khi nâng SS Quách Gia lên SSS thì hồn thừa Quách Gia SS sẽ đổi được sang hồn Quách Gia SSS.
  + Sau khi nâng bậc tướng lên thì sẽ trả lại nguyên liệu nâng + tướng.
  + Kỹ năng của tướng sau khi đột phá cũng được thay đổi, nâng lên 1 tầm cao mới

 

2. Tính năng Tuần Thành:
- Phái tướng đi tuần ở các thành khác nhau, tới thời gian tuần thành, có thể nhận thưởng
- Khi tuần thành, cứ 1 khoảng thời gian nhất định nhận 1 lần thưởng ngẫu nhiên, trong đó Hồn thạch là 1 trong những tướng đi tuần
- Tăng cấp thức tỉnh, thiên mệnh tướng để được chọn lợi ích hơn, nhận thêm nhiều thưởng trong cùng 1 thời gian
- Mỗi thành có thưởng thêm cố định, tướng tuần thành tổng cấp sao càng sao, thưởng càng phong phú
- Cứ qua 1 lần Quốc Chiến "Thiên Hạ Thống Nhất" tăng thêm 1 tướng đội hình tuần thành, tối đa 5 tướng

 

3. Điều chỉnh lại các gói nạp trong game: Giảm giá các mốc nạp và tăng quà các mốc nạp lên
4. Mở bán thẻ đổi phe ở shop Trân Bảo Các

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ