Thông Tin Tướng:

Pháp sư quần công hàng giữa, sát thương phép, giỏi dùng Hỏa Kế và cổ vũ sĩ khí. Đại Chiêu gây sát thương duy trì lên toàn phe địch, cổ vũ đột phá Tốc Công phe ta.

Thông Tin Tướng:

Tướng thủ khống chế hàng trước, sát thương vật lý, có thể đẩy lùi và chế nhạo mục tiêu trong phạm vi lớn, kích hoạt trạng thái Võ Thánh, tăng sức mạnh bản thân.

Thông Tin Tướng:

Pháp sư khống chế hàng giữa, sát thương thần thánh, tấn công xuyên qua mọi phòng thủ, có thể gom kẻ địch lại, dễ dàng kiếm soát hành động của địch.

Thông Tin Tướng:

Chiến sĩ quần công hàng giữa, gây sát thương Vật lý, sau khi Ma Hóa, tăng mạnh phạm vi công và hiệu quả kỹ năng.

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ